ЕООД
"Термоинженеринг"    ЕООД    е    специализирано    дружество    за производство    на    пелетни    съоръжения    и    обемни    слънчеви колектори.        Дружеството        разполага        със        собствена производствена     база     от     1800кв.м.,     от     които     1000кв.м. застроена    площ.    Технологично    дружеството    разполага    със заваръчна   техника   за   МИГ-МАГ   и   ВИГ   заваряване,   машини за плазмено рязане и прахово боядисване. "Термоинженеринг"   ЕООД   предлага   съвременни   решения   за отопление и топла вода за битови нужди. Продуктовата      гама      включва:      радиатори-алуминиеви      и панелни,   вентилаторни   конвектори,   котли-   газови,   на   твърдо гориво        и        биомаса,        горелки-нафтови        и        пелетни, циркулационни     помпи,     разширителни     съдове,     слънчеви колектори-плоски,       вакуумно-тръбни,       полиетиленови       и обемни,    бойлери    и    буфери,    тръби-медни,    полиетиленови, полипропиленови      и      гъвкави      хром-никелови,      арматура, автоматика за отоплителни  и слънчеви инсталации. Дружеството успешно си партнира с “Екотерм Проект” ЕАД , "Интерметал" ООД, "НЕС" ООД, "ТЕСИ" ООД и др.
ДОБРЕ ДОШЛИ!
© 2016 “ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
web design: